ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ:  ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ «Χωρίς θρησκεία και ελληνική γλώσσα διαλύεται η πατρίδα μας» είχε πει η αξιοσέβαστη και αξιομνημόνευτη μορφή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Μια ρήση τόσο μεστή και συνάμα τόσο ειλικρινής. Οι έννοιες...
Περισσότερα...

Το Σύνταγμα της Ελλάδος

Έχει γραφτεί από sakis
Δευτέρα, 14 Μάρτιος 2011

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Βασικές Διατάξεις

ΤΜΗΜΑ Α. Μορφή του πολιτεύματος ΑΡΘΡΑ 1 & 2

Άρθρο 1. Μορφή του πολιτεύματος
Άρθρο 2. Βασικές υποχρεώσεις της Πολιτείας

ΤΜΗΜΑ Β. Σχέσεις Εκκλησίας & Πολιτείας ΑΡΘΡΟ 3

Άρθρο 3. Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ΑΡΘΡΑ 4-25

Άρθρο 4. Ισότητα των Ελλήνων
Άρθρο 5. Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας
Άρθρο 6. Παράνομη σύλληψη
Άρθρο 7. Κανένα έγκλημα χωρίς νόμο. Απαγόρευση βασανιστηρίων και άλλης προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
Άρθρο 8. Η αρχή της φυσικής δίκης
Άρθρο 9. Το απαραβίαστο της κατοικίας και της ιδιωτικής ζωής
Άρθρο 10. Το δικαίωμα της αίτησης
Άρθρο 11. Το δικαίωμα της συνάθροισης
Άρθρο 12. Το δικαίωμα της σύστασης ενώσεων και μη κερδοσκοπικών σωματείων
Άρθρο 13. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης
Άρθρο 14. Η ελευθερία της έκφρασης και του τύπου
Άρθρο 15. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Άρθρο 16. Εκπαίδευση, Τέχνες, Επιστήμη
Άρθρο 17. Προστασία της ιδιωτικής περιουσίας. Απαλλοτρίωση
Άρθρο 18. Προστασία της περιουσίας,ειδικές περιπτώσεις. Επίταξη
Άρθρο 19. Απόρρητο της αλληλογραφίας
Άρθρο 20. Το δικαίωμα της έννομης προστασίας
Άρθρο 21. Προστασία της οικογένειας, του γάμου, της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας
Άρθρο 22. Το δικαίωμα στην εργασία. Κοινωνική ασφάλιση
Άρθρο 23. Το δικαίωμα του συνδικαλισμού. Το δικαίωμα της απεργίας
Άρθρο 24. Προστασία του περιβάλλοντος
Άρθρο 25. Διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Οργάνωση και λειτουργείες της Πολιτείας

ΤΜΗΜΑ Α. Σύνταξη της πολιτείας ΑΡΘΡΑ 26-29

Άρθρο 26. Διαχωρισμός των λειτουργιών
Άρθρο 27. Αλλαγές στα όρια της επικράτειας. Ξένες στρατιωτικές δυνάμεις
Άρθρο 28. Κανόνες του διεθνούς δικαίου. Διεθνείς οργανισμοί
Άρθρο 29. Πολιτικά κόμματα

ΤΜΗΜΑ Β. Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:Ανάδειξη του Προέδρου ΑΡΘΡΑ 30-34

Άρθρο 30. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ρυθμιστής του πολιτεύματος. Κατοχή αξιώματος
Άρθρο 31. Όροι εκλογής
Άρθρο 32. Εκλογή του Προέδρου
Άρθρο 33. Ανάληψη καθηκόντων
Άρθρο 34. Αναπλήρωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:Εξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου ΑΡΘΡΑ 35-48

Άρθρο 35. Ισχύς των ενεργειών του Προέδρου. Προσυπογραφή
Άρθρο 36. Διεθνής εκπροσώπηση του Κράτους. Διεθνείς συνθήκες
Άρθρο 37. Διορισμός του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης
Άρθρο 38. Απάλλαξη Κυβέρνησης
Άρθρο 39. [Καταργήθηκε]
Άρθρο 40. Σύγκληση της Βουλής. Αναστολή των συνόδων
Άρθρο 41. Διάλυση της Βουλής
Άρθρο 42. Έκδοση και δημοσίευση των νόμων
Άρθρο 43. Έκδοση των διαταγμάτων
Άρθρο 44. Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Δημοψήφισμα. Διαγγέλματα προς το λαό
Άρθρο 45. Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας
Άρθρο 46. Διορισμός και παύση των δημοσίων υπαλλήλων. Απονομή παρασήμων
Άρθρο 47. Μετατροπή ποινών και αμνηστία
Άρθρο 48. Κατάσταση πολιορκίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Ειδικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας ΑΡΘΡΑ 49-50

Άρθρο 49. Ευθύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας
Άρθρο 50. Αρμοδιότητες

ΤΜΗΜΑ Γ. Βουλή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:Ανάδειξη και συγκρότηση Βουλής ΑΡΘΡΑ 51-54

Άρθρο 51. Εκλογή των βουλευτών. Δικαίωμα ψήφου
Άρθρο 52. Ελεύθερη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης
Άρθρο 53. Βουλευτική περίοδος
Άρθρο 54. Εκλογικό σύστημα.Εκλογικές
Περιφέρειες.Βουλευτές Επικρατείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:Κωλύματα και ασυμβίβαστα των βουλευτών ΑΡΘΡΑ 55-58

Άρθρο 55. Προσόντα
Άρθρο 56.Εκλογιμότητα
Άρθρο 57. Εργασίες ασυμβίβαστες με το βουλευτικό αξίωμα
Άρθρο 58. Δικαστικός έλεγχος των βουλευτικών εκλογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:Καθήκοντα και δικαιώματα βουλευτών ΑΡΘΡΑ 59-63

Άρθρο 59. Όρκος
Άρθρο 60. Ελευθερία γνώμης και δικαίωμα ψήφου. Παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα
Άρθρο 61. Μη δίωξη για γνώμη ή ψήφο
Άρθρο 62. Βουλευτική ασυλία
Άρθρο 63. Αμοιβή, εξαίρεση, απουσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ:Οργάνωση και λειτουργία της Βουλής ΑΡΘΡΑ 64-72

Άρθρο 64. Τακτική σύνοδος
Άρθρο 65. Κανονισμός της Βουλής
Άρθρο 66.Συνεδρίαση της Βουλής
Άρθρο 67. Απαρτία και πλειοψηφία
Άρθρο 68. Κοινοβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές
Άρθρο 69. Αναφορές προς τη Βουλή
Άρθρο 70. Ολομέλεια και Τμήματα: νομοθετικό έργο, Κοινοβουλευτικός έλεγχος
Άρθρο 71. Διακοπή των εργασιών
Άρθρο 72. Αρμοδιότητες της Ολομέλειας και των Τμημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε:Νομοθετική λειτουργία της Βουλής ΑΡΘΡΑ 73-77

Άρθρο 73. Το δικαίωμα πρότασης νομοσχεδίων
Άρθρο 74. Διαδικασία υποβολής νομοσχεδίων προς ψηφοφορία
Άρθρο 75.Νομοσχέδια που συνεπάγονται επιβάρυνση του προϋπολογισμού
Άρθρο 76. Συζήτηση και ψήφιση των νομοσχεδίων
Άρθρο 77. Αυθεντική ερμηνεία των νόμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ:Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση ΑΡΘΡΑ 78-80

Άρθρο 78. Φορολογία
Άρθρο 79. Προϋπολογισμός, οικονομικός απολογισμός
Γενικός Ισολογισμός του Κράτους
Άρθρο 80. Μισθοί, συντάξεις. Νόμισμα

ΤΜΗΜΑ Δ. Κυβέρνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:Συγκρότηση και αποστολή της Κυβέρνησης ΑΡΘΡΑ 81-83

Άρθρο 81. Υπουργικό Συμβούλιο
Άρθρο 82. Κυβέρνηση και Πρωθυπουργός
Άρθρο 83. Υπουργοί και Υφυπουργοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:Σχέσεις Βουλής και Κυβέρνησης ΑΡΘΡΑ 84-86

Άρθρο 84. Ψήφος εμπιστοσύνης
Άρθρο 85. Ευθύνη Υπουργών
Άρθρο 86. Ειδικό Δικαστήριο

ΤΜΗΜΑ Ε. Δικαστική Εξουσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:Δικαστικοί Λειτουργοί  και υπάλληλοι ΑΡΘΡΑ 87-92

Άρθρο 87. Ανεξαρτησία δικαστών
Άρθρο 88. Εγγυήσεις για την ανεξαρτησία των δικαστών
Άρθρο 89. Ασυμβίβαστο των δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 90. Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο
Άρθρο 91. Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο
Άρθρο 92. Υπάλληλοι δικαστηρίων, συμβολαιογράφοι, υποθηκοφύλακες, διευθυντές κτηματολογικών γραφείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:Οργάνωση και δικαιοδοσία δικαστηρίων ΑΡΘΡΑ 93-100

Άρθρο 93. Δικαστήρια
Άρθρο 94. Αρμοδιότητες των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων
Άρθρο 95. Συμβούλιο της Επικρατείας
Άρθρο 96. Ποινικά δικαστήρια
Άρθρο 97. Μικτά ορκωτά δικαστήρια
Άρθρο 98. Ελεγκτικό Συνέδριο
Άρθρο 99. Αγωγές κακοδικίας
Άρθρο 100. Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

ΤΜΗΜΑ ΣΤ. Διοίκηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:Οργάνωση της Διοίκησης ΑΡΘΡΑ 101 & 102

Άρθρο 101. Αποκεντρωτικό σύστημα
Άρθρο 102. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:Υπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της Διοίκησης ΑΡΘΡΑ 103 & 104

Άρθρο 103. Δημόσιοι υπάλληλοι
Άρθρο 104. Περιορισμοί των δημοσίων υπαλλήλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:Καθεστώς του Αγίου Όρους ΑΡΘΡΟ 105

Άρθρο 105. Καθεστώς του Αγίου Όρους

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ειδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ Α. Ειδικές Διατάξεις ΑΡΘΡΑ 106-109

Άρθρο 106. Κρατική και Εθνική Οικονομία
Άρθρο 107. Προστασία κεφαλαίων εξωτερικού και ειδική οικονομική νομοθεσία
Άρθρο 108. Απόδημος Ελληνισμός
Άρθρο 109. Διαθήκη, κωδικέλλο, δωρεά υπέρ του Δημοσίου

ΤΜΗΜΑ Β. Αναθεώρηση του Συντάγματος ΑΡΘΡΟ 110

Άρθρο 110. Αναθεώρηση του Συντάγματος

ΤΜΗΜΑ Γ. Μεταβατικές Διατάξεις ΑΡΘΡΑ 111-119

Άρθρο 111. Προγενέστερες διατάξεις αντίθετες με το Σύνταγμα
Άρθρο 112. Δημοσιεύσεις νόμων που παρέχονται από το Σύνταγμα
Άρθρο 113. Κανονισμός της Βουλής
Άρθρο 114.Εκλογή του πρώτου Προέδρου της Δημοκρατίας; Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Άρθρο 115. Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 116. Ισχύουσες διατάξεις αντίθετες στην αρχή της ισότητας
Άρθρο 117.Διατάξεις και ειδικοί νόμοι που αφορούν ιδιοκτησία, δάση, απαλλοτρίωση και κατοικημένες περιοχές
Άρθρο 118. Μεταβατικές διατάξεις που αφορούν δικαστικούς λειτουργούς
Άρθρο 119. Κατάργηση συγκεκριμένων νόμων

ΤΜΗΜΑ Δ. Ακροτελεύτια διάταξη ΑΡΘΡΟ 120

Άρθρο 120.Έγκριση του Συντάγματος. Το δικαίωμα της αντίστασης


Κάντε κλίκ στην εικόνα να ανοίξει σε μορφή PDF

0 Σχόλια
Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 22 Απρίλιος 2011

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML

 

Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Τα πρωτοσέλιδα των ελληνικών εφημερίδων

Υπηρεσίες Ανθρώπινης Υποστήριξης

Ελλαδικό Κυνοβούλιο, οι μισθοί των Κοτζαμπάσιδων!

Αυτό είναι το βίντεο που έγινε αιτία να χάσει τη δουλειά του ο Νικόλας Βαφειάδης, ο οποίος απολύθηκε από την 'Καθημερινή' μετά την προβολή του στο 'Kontra Chanel'. Περιέχει ιδιαίτερα αποκαλυπτικά στοιχεία για τους μισθούς, τα προνόμια και την συμπεριφορά των βουλευτών και των εργαζομένων στην Βουλή, που εν μέσω κρίσης απολαμβάνουν παχυλούς μισθούς και χαριστικές συμβάσεις. O Νίκος Καλογερόπουλος (γνωστός στήν Γενεύη Ελβετίας όπου διαμένει από το 1951 ως Nicolas Kaloy), είναι Πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ και της London School of Economics, Πτυχιούχος Φιλοσοφίας και Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Γενεύης, συγγραφέας πολυαρίθμων βιβλίων και άρθρων πολιτικού ή φιλοσοφικού περιεχομένου και έχει εργαστεί ως στέλεχος Διεθνών Οργανισμών με κέντρο την Γενεύη από το 1951. Σήμερα συνταξιούχος, είναι Πρόεδρος της European League of Geneva, "Think Tank" με σκοπό την προώθηση της ιδέας της Ενωμένης Ευρώπης.

Ο ΣΤΡΟΣ ΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΝΤ

Online χρήστες

Έχουμε 1 επισκέπτη σε σύνδεση
prosklisi-dim-aristera.jpg
Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2017 Elxis.org. All rights reserved.